Skip to main content

Steeds meer tandartsen met Roemeense diploma’s komen naar ons land, maar er zijn vermoedens van fraude

Marco Tudts nam deel aan een reportage van Terzake over buitenlandse tandartsen, de nood aan betere kwaliteitscontrole en de balans tussen toegankelijkheid en kwaliteitszorg.

Het tekort aan tandartsen in België heeft geleid tot een forse toename van buitenlandse tandartsen, vooral uit Roemenië, Spanje en Portugal. Marco Tudts, Tandarts-specialist en implantoloog, wijst op de aantrekkelijkheid van België vanwege de hoge vraag naar zorg en de gunstige sociale zekerheid, wat snelle verdiensten mogelijk maakt.

Tudts benadrukt de noodzaak van betere kwaliteitscontrole van buitenlandse tandartsen. Momenteel volstaat een stage voor EU-diploma-houders om zich te registreren bij het RIZIV, waarbij erkenning grotendeels afhangt van het oordeel van de stagemeester. Dit systeem is problematisch omdat het vertrouwen stelt in de integriteit van de stagemeester zonder extra controles.

De groei van buitenlandse tandartsen roept vragen op over de validiteit van hun diploma’s en de algehele kwaliteitscontrole. Een strikter controlemechanisme is cruciaal om ervoor te zorgen dat alle tandartsen voldoen aan de hoge standaarden in België.

Samenvattend biedt de instroom van buitenlandse tandartsen een oplossing voor het tekort aan tandheelkundigen, maar brengt ook uitdagingen op het gebied van kwaliteitscontrole met zich mee. Een gebalanceerde aanpak is nodig om de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te waarborgen.